Weekblad Dongen

Leijten Druk. Print en Advies​

Folder verspreiden binnen het verspreidingsgebied van “Weekblad Dongen”

Verspreidingsgebied
Het gebied waarbinnen wij verspreiden zijn Dongen (met uitzondering van het industrieterrein), Dongen-Vaart, Klein-Dongen, ’s Gravenmoer. Hiervoor hebben wij 10.500 folders nodig.

Brievenbussen
Zoals u weet mogen wij niet bezorgen bij de brievenbussen met NEE/JA en NEE/NEE stickers.
Daar deze verspreid zijn door Dongen is het voor ons nog niet mogelijk hier per wijk rekening mee te houden. Al onze bezorgers houden dus folders over; deze moeten ze bij ons weer inleveren of thuis bij het oud papier doen.

Dekking
Met onze manier van verspreiding bereiken we een dekking van 91%, buiten de brievenbussen voorzien van een sticker. Dit houdt dus in dat uw folders bij ongeveer 85% van de huishoudens in de bus komt. Dit is ruim boven het landelijke gemiddelde.

Klachten
Voor de bezorging van uw folders hebben wij een team van 50 bezorgers klaar staan. Helaas is het zo dat ook zij wel eens een fout maken. Bij melding van uw klacht binnen 24 uur na bezorging zullen wij samen met de bezorger ervoor zorgen dat deze wordt na bezorgd.
Bij één klacht heeft de bezorger geen sanctie, bij twéé of meer klachten volgen er sancties voor de betreffende bezorger.

Prijzen per 1-1-2023

Exclusief BTW

Voor wat de kosten betreft is de volgende staffel voor u van belang:
 • Met Weekblad mee € 430,00

  Folder t/m 4 pagina’s

 • Met Weekblad mee € 870,00

  Folder vanaf 4 t/m 8 pagina’s

 • Aparte verspreiding € 1.360,00

  tot 16 pagina’s

 • Aparte verspreiding € 1.720,00

  Folder boven 16 pagina’s

Folders boven de 4 pagina’s kunnen (in principe) niet mee, deze kunnen alleen als aparte verspreiding.

Als u geen 10.500 folders heeft maar een gedeelte daarvan gelden genoemde prijzen naar rato. U krijgt dan wel een toeslag van € 30,- i.v.m. het uitzoeken in welke wijken er wel en niet bezorgd wordt.

Aanlevering
Wij ontvangen de folders graag uiterlijk de dinsdag voor de donderdag dat er verspreid moet worden. Folders dienen per 100, 150 of 250 om en om te liggen. Mocht dit niet het geval zijn dan berekenen wij u extra telkosten. Dit gaat volgens uurtarief van € 47,– per uur op nacalculatie.